Deelname aan Symposium MS, CVA, Parkinson, NAH ‘Een andere manier van kijken naar ziekte en gezondheid’

29 september 2017

Dinsdag 26 september – Gouda

Als ergotherapeut heb ik deelgenomen aan dit symposium. De kijk van Machteld Hubert op de gezondheidszorg wordt steeds breder uitgedragen. Tijdens het symposium stond dit thema centraal:

“Dat de definitie van gezondheid inmiddels niet alleen ‘de afwezigheid van ziekte’ inhoudt, is bij steeds meer mensen bekend. Iemand kan zich gezond voelen terwijl hij een aandoening heeft, of
andersom: iemand zonder diagnose kan zich ongezond voelen. In dit kader is er een nieuwe definitie van gezondheid ontstaan: ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren
in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. ”

Na deze avond kan ik met de positieve gezondheid van cliënten aan de slag en kunnen we het gezondheidsoppervlak bekijken.

Zie ook: www.mijnpositievegezondheid.nl