Valpreventie doormiddel van ergotherapie

Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen. Mensen voeren vaak onbewust dagelijkse activiteiten uit. Bij het ouder worden neemt de kans op vallen toe. Eén op de drie thuiswonende ouderen valt minstens eenmaal per jaar. Veel van deze ouderen verliezen een deel zelfstandigheid na een val. Dit kan komen door lichamelijke beperkingen of de angst om opnieuw te vallen. Valpreventie kan dan zinvol zijn. Doel van ergotherapie bij valpreventie is inzicht krijgen in de risico’s van activiteiten en de risicofactoren verminderen.

Oorzaken van vallen zijn:

 • Verminderde mobiliteit en evenwichtsproblemen
 • Verminderd zien
 • Incontinentie of vaker ineens naar het toilet moeten
 • Angst om te vallen
 • Woning en woonomgeving
 • Onveilige manier van handelen

De ergotherapie behandeling bestaat uit:

 • Oorzaak van het vallen analyseren
 • Inventariseren welke activiteiten er worden uitgevoerd en welke belangrijk zijn
 • Observatie en analyse van het handelen
 • Informatie over een veilige manier van handelen
 • Oefenen van een veilige handelswijze
 • Advies voor aanpassing van de omgeving
 • Advies aan een mantelzorger m.b.t. ondersteuning