Ergotherapie bij M. Parkinson

Door de ziekte van Parkinson of een vorm van atypische parkinsonisme kan in toenemende mate hinder ondervonden worden bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals eten, aankleden, omdraaien in bed, opstaan uit bed of een stoel, schrijven, telefoneren of fietsen. Dit kan komen door problemen bij bewegen, traagheid, vermoeidheid, verminderde flexibiliteit, vergeetachtigheid, depressieve klachten of moeite hebben met twee dingen tegelijkertijd te doen.

De behandeling start met het inventariseren, het in beeld krijgen welke problemen er worden ervaren in het dagelijks leven en wat er belangrijk is om te behouden of weer te kunnen doen.

Afhankelijk van mogelijkheden, beperkingen en wensen wordt in overleg een behandelplan opgesteld.

Het behandelplan bestaat uit één of meerdere onderdelen:

  • Nadenken over de indeling van de dag, zodat er balans is tussen rust en activiteiten
  • Voorkomen van stress en tijdsdruk
  • Leren omgaan met dubbeltaken of deze verminderen tijdens activiteiten
  • Gebruiken van cue’s (= externe prikkels)
  • Advies ten aanzien van hulpmiddelen
  • Adviseren en begeleiden mantelzorger
  • Met gerichte aandacht leren handelen

Sinds 2008 ben ik aangesloten bij ParkinsonNet regio Gouda. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. Ik werk volgens de evidence based ergotherapierichtlijn bij de ziekte van Parkinson.