Ergotherapie bij Dementie

Bij dementie gaan verschillende hersenfuncties achteruit. Daardoor kunnen problemen ontstaan met het geheugen, het gespreken en begrijpen van taal, uitvoeren van handelingen, maken van plannen en organiseren en het herkennen van mensen en voorwerpen.

De verschijnselen van dementie kunnen per persoon verschillend zijn. Wat ooit geleerd is komt moeilijk naar boven. Zo kunnen er problemen ontstaan met het onthouden van informatie, de juiste volgorde van handelingen aanhouden, het omgaan met apparatuur, tijdsbesef en/of oriëntatie.

Iemand met dementie voelt zich daardoor vaak onzeker, verliest interesse in de omgeving en durft minder te ondernemen. De oudere met dementie kan prikkelbaar worden, achterdochtig of zelfs angstig.

Sinds 2009 werk ik volgens volgens de EDOMAH evidence based ergotherapierichtlijn bij oudere cliënten met dementie. EDOMAH staat voor Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorger Aan Huis.

Het behandelplan is een samenwerking tussen de cliënt met dementie, de mantelzorger en ergotherapeut. Het doel is de cliënt zolang mogelijk in staat te stellen de voor hem/haar belangrijke activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Regie, plezier en voldoening van de cliënt met dementie staan voorop. Daarnaast krijgt de mantelzorger praktisch advies en begeleiding in het ondersteunen van de cliënt met dementie tijdens deze activiteiten. Nevendoel is dat de mantelzorger zich bekwaam voelt in het begeleiden van de cliënt met dementie.

De behandeling is op gebouwd uit “het verhaal van de cliënt met dementie” en “het verhaal van de mantelzorger”. Het behandelplan wordt in samenspraak opgesteld na inventarisatie van de problemen, zowel in de activiteiten als t.a.v. de woning én na observatie van een betekenisvolle activiteit voor de cliënt met dementie, wat zijn de sterke punten en mogelijkheden van beiden en hoe is de samenwerking. Afhankelijk van de situatie kan de behandeling zich richten op de oudere met dementie, de mantelzorger of beiden.