Ergotherapie en ReAttach

ReAttach is een methode om spanning te verminderen en gebeurtenissen te relativeren, het toepassen van coping strategieën wordt daardoor makkelijker.

Als praten niet helpt…..

Sensorische informatieverwerking (SI) betreft het verwerken van zintuiglijke informatie van het lichaam en van de omgeving en het selecteren van een passende reactie daarop. Het centrale zenuwstelsel moet continu input bewust of onbewust verwerken. Prikkelverwerking kan verstoord raken door oa niet aangeboren hersenletsel (NAH), Whiplash Associated Disorders (W.A.D.) en Postcommotioneel Syndroom (blijvende klachten na hersenschudding), chronisch pijn, langdurige stress en chronische vermoeidheid.

Het gevolg kan zijn dat je het gevoel hebt een vol hoofd te hebben, Spanning ervaart, een verhoogde prikkelbaarheid hebt, concentratieproblemen, hoofpijn, slaapproblemen.

Een behandelmethode die ingezet kan worden om een gezonde prikkelverwerking in gang te zetten is Re Attach. ReAttach is een kortdurende en niet talige vorm van therapie gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen.

De therapeut reguleert uw spanning en tapt zachtjes op uw handen terwijl u de ogen gesloten mag houden. U krijgt eenvoudige denkopdrachten en u hoeft niet te praten. Door de behandeling maakt het lichaam oxytocine (geluk hormoon) aan. Dit hormoon zorgt onder andere voor ontspanning, het verzachten van pijn en het vermindert stress. De behandeling duurt gemiddeld 3 tot 5 sessies