Klachtenprocedure

Er wordt alles aan gedaan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, kunt u dit zo snel mogelijk met mij bespreken. Komen wij er samen niet uit dan verwijs ik u naar de klachtenprocedure. Op www.klachtenloketparamedici.nl vindt u hierover uitgebreide informatie en een patiënten folder.