Werkwijze

Tijdens de eerste afspraak maken we kennis met elkaar. De hulpvraag wordt geïnventariseerd en geanalyseerd.  Daarna wordt gezamenlijk bepaald hoe de therapie vormgegeven wordt. Dit kan zijn: het trainen van vaardigheden, leren omgaan met hulpmiddelen (en begeleiden bij het aanvragen hiervan)  of voorlichting en coaching.

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van iedere zorgverzekeraar.  Per kalenderjaar wordt er maximaal 10 uur ergotherapie behandeling vergoed.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer op het moment dat u een aanvulende verzekering heeft afgesloten. Hiervoor kunt u de polisvoorwaarden van uw verzekering nakijken.

Ergotherapie valt onder het verplicht eigen risico van de basisverzekering.

U dient een verwijzing te vragen bij uw behandelend arts, dat kan zijn een huisarts of specialist.

Ergotherapie is als paramedisch beroep ook direct toegankelijk (DTE). Om zonder een verwijzing een behandeling te kunnen starten wordt een korte screening afgenomen. Het resultaat van deze screening wordt naar uw huisarts gestuurd.