Corona virus

Ergotherapie praktijk Boskoop Waddinxveen volgt de meest recente richtlijnen van het RIVM en Ergotherapie Nederland.  We werken immers met een zeer kwetsbare doelgroep. Wij willen voorkomen dat wij het virus verspreiden en dat u of uw naasten ziek worden. We zijn wel gewoon open.

Wij bellen van te voren met u om te bespreken of behandelen noodzakelijk is. Zo ja, dan checken we of er geen verkoudheidsklachten zijn.
Indien een telefonisch consult of digitaal contact mogelijk is, zullen we dit toepassen.
Indien cliëntcontact toch noodzakelijk is passen we de algemene hygiëne richtlijnen toe.
Aanmeldingen kunnen gewoon doorgaan.
Ook met nieuwe cliënten wordt de noodzaak van een afspraak overlegd. Indien er geen directe noodzaak is, wordt de cliënt op een wachtlijst geplaatst.

Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen

De Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen richt zich op volwassenen en ouderen. U kunt bij de praktijk terecht wanneer u in Boskoop of Waddinxveen woont. U kunt hier ook terecht wanneer u in de omringende dorpen woont, bijvoorbeeld in Bodegraven of Reeuwijk.

Heeft u vragen of twijfelt u, neem gerust contact op.

Samenwerking