Covid-19 en ergotherapie

Vanaf 1 mei mogen paramedici dus ook ergotherapeuten naast spoedbehandelingen  en - consulten ook weer in de praktijk en daar waar echt noodzakelijk, thuis behandelen. Er wordt afgestemd of behandeling op dit moment al noodzakelijk is. Ook wordt gevraagd naar de gezondheidssituatie in het kader van Corona. Tevens wordt het hygiëne protocol gehanteerd. Beeldbellen blijft voorliggend indien mogelijk. Dit is conform de richtlijn verantwoord opschalen paramedische zorg tijdens corona. Zie hiervoor ook:

Hygiëne

Stappenplan

Ergotherapie

Elk mens voert dagelijkse handelingen zoals  aankleden, koffie zetten, boodschappen doen,  tuinieren uit.  Maar wat als deze handelingen niet meer zo  vanzelfsprekend zijn?  Als u na moet gaan denken hoe iets moet, of als uw lichaam moeizamer functioneert. Dan wordt pas duidelijk hoe ingewikkeld vele handelingen zijn.….

Dan kan een  ergotherapeut  u ondersteunen, door samen de problemen in kaart te brengen en te zoeken naar mogelijk oplossingen.

Contact

Jose Temmink
06-57351291

Maaike Kling
06-83820688

Marloes van den Brink
06-39760641